แนะแนวทางการหาคำตอบอย่างง่ายของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในญี่ปุ่น โดยติวเตอร์ชื่อดังที่ส่งนักเรียนเข้าสถาบันในฝันสำเร็จมาแล้วนับล้านคน !!

อธิบายละเอียดตั้งแต่การตีความโจทย์ การคิดแบบลองผิดลองถูก ไปจนถึงการหาแนวทางไขปัญหาที่เรียบง่ายแต่ได้ผลดี ทำให้เข้าใจหลักการที่แท้จริง จนสามารถแก้โจทย์พลิกแพลงได้ทุกรูปแบบ

ผู้เขียน : Katsuyuki Sadamatsu
ผู้แปล : บดินทร์ พรวิลาวัณย์
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม Pocketbook
หมวด : คณิตศาสตร์
ISBN : 978-974-443-682-5
ราคา : 210  บาท

อ่านตัวอย่างได้ที่ https://goo.gl/5JjsqM
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

จากโจทย์ยากระดับตำนานของบรรดานักคณิตศาสตร์ระดับโลก...สู่การหาคำตอบอย่างเรียบง่ายที่ใช้ความรู้คณิตศาสตร์แค่ระดับมัธยมต้นเท่านั้น !!

โจทย์ทั้ง 100 ล้วนเป็นปัญหาที่มีความน่าสนใจและมีนัยสำคัญทางประวัติศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบขบคิดและท้าทายกับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ยาก ๆ โดยเฉพาะ

100 โจทย์คณิตสุดหินในประวัติศาสตร์
ISBN : 978-974-443-677-1
ราคา : 210 บาท
จำนวนหน้า : 208 หน้า
หมวด : คณิตศาสตร์
ผู้เขียน : Hirokazu Onoda
ผู้แปล : ดร.อรรณพ  เรืองวิเศษ 
ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook

อ่านตัวอย่างได้ที่ https://goo.gl/F4inlM
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

เนื้อหาโดยสังเขป

 

หนังสือเล่มนี้จะช่วยแก้ปมในใจของคนส่วนใหญ่ที่รู้สึก “เกลียดกลัว” ตัวเลข โดยพาเราย้อนกลับไปค้นหาอะไรบางอย่าง ที่เป็นจุดเริ่มให้หันมา “ชอบ” และ “เข้าใจ” คณิตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงผ่านเรื่องราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน

แค่เริ่มต้นจาก ความชอบ – เข้าใจ – หมั่นฝึกทำแบบฝึกหัด
เราก็จะเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน
แทนที่จะเรียนเพื่อสอบเข้า หรือเพื่อทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีเพียงอย่างเดียว

ลองคิดให้ดี..ลึก ๆ แล้วเราอาจจะไม่ได้ “เกลียด” วิชาคณิตศาสตร์ก็ได้
แค่เรายังหาจุดที่ทำให้รู้สึก “ชอบ” ไม่เจอเท่านั้นผู้เขียน :   Mitsuo Yoshizawa
ผู้แปล :  บดินทร์ พรวิลาวัณย์
ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook
จำนวนหน้า :  168 หน้า
ISBN : 978-974-443- 665-8
ราคา :  165 บาท

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/2bIDBUd
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

 

เนื้อหาโดยสังเขป

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา คนทำงานที่กำลังมองหาหนังสือสถิติเล่มแรกเพื่อปูพื้นฐาน แต่ไม่อยากอ่านตำราที่เต็มไปด้วยสูตร สัญลักษณ์ และภาษาคณิตศาสตร์ยาก ๆ อธิบายเนื้อหาพื้นฐานของวิชาสถิติอย่างกระชับ โดยอธิบายความหมายของค่าสถิติ สัญลักษณ์ และสูตรด้วยภาษาง่าย ๆ และใช้ความรู้คณิตศาสตร์แค่เพียงระดับ ม.ต้น เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุด


เนื้อหาประกอบด้วย

  • ตารางแจกแจงความถี่ ฮิสโทแกรม ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  • การแจกแจงปกติ การประมาณเชิงสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าแบบช่วง
  • การประมาณเกี่ยวกับกลุ่มประชากรจากกลุ่มตัวอย่าง การแจกแจงไคสแควร์ การแจกแจง t
  • ตัวอย่างการใช้สถิติในชีวิตประจำวัน เช่น ตารางเดินรถ คะแนนสอบ ความผันผวนของหุ้น
    การคาดการณ์จำนวนลูกค้า
  • สรุปประเด็นสำคัญประจำบทและแบบฝึกหัดท้ายบท

 

ผู้เขียน : Hiroyuki Kojima
ผู้แปล : บดินทร์ พรวิลาวัณย์
ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ISBN : 9789744436665
ราคา : 220 บาท

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/2buWPwG
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

 

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเครื่องมือช่วยคิดทั้ง 21 วิธี ที่จะทำให้เราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เคยใช้กันมาโดยไม่รู้ตัวได้อย่างอิสระเสรีและง่ายดายขึ้นกว่าเดิม โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่ยุ่งยาก เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สมองสามารถทำงานเองโดยอัตโนมัติเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การค้นพบ และเก็บเกี่ยวข้อมูลหรือวัตถุดิบทางความคิด เพื่อนำมาผสมผสานรวมกัน แล้วคิดออกมาเป็นไอเดียและนำไปสู่แผนงานที่สามารถตอบโจทย์ที่กำลังเผชิญอยู่ออกมาเป็นผลงานอันยอดเยี่ยม


ผู้เขียน: Masaharu Kato
แปลโดย: ดร.ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์
ขนาด Pocketbook

จำนวนหน้า  224 หน้า

ISBN 9789744436672

ราคา  195  บาท

 
อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/2bGUcK1
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

 

โจทย์สำหรับน้องประถม ที่ขอท้าพี่ระดับมหาวิทยาลัย !!
 
รวบรวมสุดยอดโจทย์ระดับปราบเซียนจาก “ข้อสอบเข้าชั้นมัธยมต้น” ของโรงเรียนชื่อดังในญี่ปุ่น 
มีทั้งหมดกว่า 160 ข้อ นำมาอธิบายและเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย
 
แม้จะเป็นโจทย์สำหรับเด็กประถม แต่มีความพิเศษและน่าสนใจ ผู้อ่านจะได้ฝึกทักษะและไหวพริบเชิงคณิตศาสตร์หลากหลายด้าน อาทิ สมการและตัวเลข เรขาคณิต รูปทรง 3 มิติ การจัดหมู่ ตรรกะ และอัลกอริทึมพื้นฐาน บางหัวข้ออาจยังไม่สอนในชั้นเรียนโดยตรง แต่เป็นคณิตศาสตร์ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน และดูเผิน ๆ อาจจะซับซ้อน แต่สามารถแก้ได้ด้วยคณิตศาสตร์ระดับประถม
 
เหมาะสำหรับ
– นักเรียนชั้นประถมที่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง
– ผู้ที่ต้องเตรียมตัวสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ในเวทีต่าง ๆ
– บุคคลทั่วไปที่ชอบแก้โจทย์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
 
 
เรียบเรียงโดย ดร.อิทธิ ฤทธาภรณ์ และ โญโกะ คาโน ฤทธาภรณ์
ขนาด Pocketbook

จำนวนหน้า  256 หน้า

ISBN 9789744436696

ราคา  165  บาท
 
อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/2bKDf2B

สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

 

รู้วิธีทำธุรกิจในจีน ผ่านมุมมองผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจชาวญี่ปุ่นผู้รู้ลึกเรื่องจีน...จากกรณีศึกษามากมายทั้งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและที่ล้มเหลว

อย่าคิดไปลงทุนทำธุรกิจในเมืองจีนถ้ายังไม่รู้จักผู้บริโภคชาวจีน ไม่รู้ใจคู่ค้า และไม่รู้นิสัยของพนักงานชาวจีน

เพราะนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันทำการค้าทั่ว ๆ ไปในต่างบ้านต่างเมือง แต่คือสงครามที่ต้องชิงไหวชิงพริบ
รัดกุมรอบด้าน แบบแผนเดิม ๆ ที่เคยใช้ได้ผล อาจกลับตาลปัตร เมื่อมาทำการค้าในจีน

  • ที่นี่ ของดีขายไม่ได้ แต่ของดังขายดี
  • งานบริการแบบใส่ใจสไตล์ญี่ปุ่น (โอโมเตะนาชิ) นั้นใช้ไม่ได้ผล
  • จู่ ๆ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ อาจพลิกเปลี่ยน คู่ค้าอาจพลิกลิ้นได้ตลอดเวลา


หากเตรียมตัวให้พร้อม ศึกษาข้อพึงระวัง เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคและวิธีผูกมิตรกับคู่ค้าชาวจีนไว้

ตลาดอันหอมหวานขนาดมหึมาจากประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ก็กำลังรอคุณอยู่ !!

โดย Masao  Eguchi
แปลโดย ดร.จารุนันท์  ธนสารสมบัติ
ขนาด Pocketbook
จำนวนหน้า 240 หน้า

ISBN 978-974-443- 652-8
ราคา 220 บาท

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/1Qi08I0
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

 

 

แค่ทำงานไว ก็ถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่น

 

เนื้อหาโดยสังเขป :
หนังสือเล่มนี้จะเปรียบเทียบวิธีคิดและวิธีทำงานระหว่าง “คนทำงานเร็ว” กับ “คนทำงานช้า” รวมถึงแนะนำเทคนิคทั้ง 50 วิธีที่จะทำให้กลายเป็น “คนทำงานเร็ว” ที่ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง ไม่ว่างานไหน ๆ ก็สามารถควบคุมให้เสร็จทันเวลา และออกมาเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยย่นระยะเวลา ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วยิ่งขึ้น มียอดขายในญี่ปุ่นแล้วกว่า 100,000 เล่ม โดยผู้เขียนซึ่งเคยเป็นพนักงานธรรมดาของบริษัทแห่งหนึ่งที่พยายามค้นหาวิธีทำให้ตัวเองกลายเป็นคนทำงานเร็วขึ้น และปฏิบัติเรื่อยมาจนสามารถใช้เวลาว่างที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานอันรวดเร็วของเขาทำให้ชีวิตตนเองประสบความสำเร็จและกลายเป็นเจ้าของบริษัทในปัจจุบัน

ผู้เขียน : Noriaki Yamamoto
ผู้แปล : สุภา ปัทมานันท์
ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ISBN : 9789744436535
ราคา : 180 บาท
พรีเซล : 145 บาท (1 – 8 มี.ค. 59)
วันวางจำหน่ายวันแรกที่ ส.ส.ท. : 11 มี.ค. 2559

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/1QiygQQ
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

 

100 กลยุทธ์ ติดอาวุธเพิ่มยอดขาย

 

“หนังสือเล่มนี้ แนะนำรูปแบบและวิธีการส่งเสริมการขายตามความรู้สึกและความต้องการของลูกค้า 5 กลุ่ม คือ
1. ลูกค้าที่อาจเข้ามาที่ร้าน
2. ลูกค้าที่ทดลองเข้ามาที่ร้าน
3. ลูกค้าที่กลับมาที่ร้านอีก
4. ลูกค้าประจำ
5. แฟนประจำที่ชักนำลูกค้าใหม่เข้ามา


ที่ร้านค้าหรือธุรกิจสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับแต่ละ step อาทิ
– กลยุทธ์ด้านราคา “ราคาเดียวทั้งร้าน” “ราคาเป็นเซ็ต” “ราคาพิเศษ” แบบไหนที่ลูกค้าพึงพอใจ
– สิทธิพิเศษควรมีกี่รูปแบบ ทำอย่างไรให้ คูปอง
– บัตรสะสมแต้ม-กิจกรรมแลกของรางวัล น่าสนใจและได้ผล
– เทเลมาร์เก็ตติงแบบไหนที่ลูกค้าไม่ปฏิเสธ
– ช่วงเวลาว่างของร้าน ทำอย่างไรให้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและยอดขายได้
– การปฏิบัติต่อลูกค้าที่ไม่น่ารัก แบบที่ไม่ให้ร้านเสียชื่อเสียง ควรทำอย่างไร
100 วิธีการส่งเสริมการขายในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ร้านค้าหรือธุรกิจสามารถสร้างความแตกต่างจากร้านคู่แข่ง ทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่เกินกว่าความคาดหวังในรูปแบบที่ไม่จำเจ ด้วยการอ่านใจลูกค้า และทำให้ลูกค้า ถูกใจ – ไว้วางใจ – อุ่นใจ
เพื่อผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว
ไม่ใช่แค่ยอดขายตามกระแสนิยมชั่วครั้งชั่วคราว !!! “

Editorial supervised by : Toshiyuki Iwamoto
ผู้แปล : ดลจิต ประดิษฐ์วงษ์
ขนาดรูปเล่ม : Pocket Book
จำนวนหน้า : 344
ISBN : 9789744436603
ราคา : 250 บาท

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/221SzYh
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

 

มาเรียนรู้ 6 เรื่องราวพื้นฐานสำคัญ เพื่อเปิดประตูสู่โลกแห่งเคมีกันเถอะ !
สสาร - ลักษณะและคุณสมบัติของสสารที่อยู่รอบตัวเรา
ธาตุกับตารางธาตุ - โครงสร้างภายในอะตอม และคุณสมบัติของธาตุแต่ละหมู่
พันธะเคมี – ชนิดและลักษณะของพันธะเคมี
โมล  – หน่วยปริมาณสารที่สำคัญ และความสัมพันธ์กับหน่วยอื่น ๆ
สารประกอบอินทรีย์ – ลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ
พอลิเมอร์ –  พอลิเมอร์ธรรมชาติ พอลิเมอร์สังเคราะห์  และพลาสติก

เหมาะสำหรับ น้อง ม.ต้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่ การเรียน ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์
หรือพี่ ม.ปลาย "เพื่อทบทวนพื้นฐานให้มั่นใจยิ่งขึ้น"

----------


ผู้เขียน :  Takeo Samaki, Mitsuhiro terada and Yoichi Yamada
ผู้เแปล :  รศ. ดร.ศักดา ดาดวง
ขนาด : Pocketbook
จำนวน : 280 หน้า
ISBN : 9789744436474
ราคาปกติ 275 บาท
(ราคาพรีเซล 230 บาท ระยะเวลพรีเซล 20 - 29 มกราคม 2559)

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/1WMHXcR
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

Tags