สถิติ ฉบับการ์ตูน

posted on 06 Jul 2015 09:25 by jankhuk in Book-review directory Cartoon, Knowledge

เป็นตำราเสริมสำหรับผู้เรียนสถิติเบื้องต้นที่ไม่เน้นสูตร-นิยามแบบตำราทั่วไป แต่เน้นเปรียบเทียบให้เห็นภาพ เข้าใจง่าย โดยใช้ภาพการ์ตูนเป็นสื่อ เพื่อให้เข้าใจวิชาสถิติแบบรู้จริงจากความรู้สึก สามารถนึกออกมาเป็นภาพในหัวได้

 

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงรูปแบบต่างๆ สถิติเชิงอนุมาน และการทดสอบสมมุติฐาน

 

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายถึงมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคนที่เรียนสถิติแล้ว...ไม่รู้เรื่อง!!!

----------

ผู้เขียน : Takehiko Ohgami

ผู้แปล บดินทร์ พรวิลาวัณย์    

ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook

ราคา : 265 บาท

จำนวนหน้า : 240 หน้า (4 สี)

ISBN : 9789744436269

วันวางจำหน่ายวันแรก 10 กรกฎาคม 2558

 

สอบถามเพิ่มเติม : book4u@tpa.or.th

 

ดูตัวอย่างหนังสือ : http://bit.ly/1fR3vhM

 

ติดตามหนังสือออกใหม่ : http://www.facebook.com/tpabook

Comment

Comment:

Tweet

Tags