เป็นคู่มือที่วิศวกรและผู้จัดการ ที่ต้องทำหน้าที่ผู้จัดการด้านคุณภาพ (ทั้ง QC และ QA) ต้องมีไว้ให้รู้ว่าจะต้องมีบทบาทและความรับผิดชอบอะไรบ้างและต้องดำเนินกิจกรรมอะไรเป็นสำคัญเพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์

 

ผู้เขียนได้กลั่นความรู้และประสบการณ์กว่า 30 ปี ในฐานะวิศวกรที่ปรึกษาด้านการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพให้กับบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำ เป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งแต่อ่านเข้าใจง่าย ครบถ้วนทั้งแนวคิด หลักวิชา และการประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจแก่นของความรู้เรื่องคุณภาพและการบริหาร-จัดการให้เกิดคุณภาพ ภายในระยะเวลาอันสั้น

 

เหมาะสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กรทั้งใหญ่และเล็ก ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา ให้มีการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพที่แท้จริง

--------------------

เขาให้ผมเป็น...ผู้จัดการคุณภาพ

โดย กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

ขนาด Pocket book        

จำนวน 200 หน้า

ราคา 180 บาท

ISBN 9789744436351

วันวางจำหน่าย 29 .. 2558

----------

สอบถามเพิ่มเติม book4u@tpa.or.th

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/1fR3vhM

ติดตามหนังสือออกใหม่ www.tpabook.com

Comment

Comment:

Tweet

Tags