เล่มแรกในประเทศไทยที่แนะนำวิธีพัฒนาบุคลากรในโรงงานอย่างเป็นระบบซึ่งใช้ได้ผลจริงมาแล้ว

เป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ เพิ่มอัตราการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนอย่างได้ผล

เพราะเบื้องหลังความสำเร็จของงานการผลิตคือบุคลากรที่อยู่หน้างานแต่การบ่มเพาะให้คนทำงานมีจิตวิญญาณที่คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และปรับปรุงงานอยู่เสมอไม่ใช่เรื่องง่าย

เล่มนี้จะชี้แนะวิธีวางแผนพัฒนาบุคลากรที่หน้างานการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดการสอนงาน และแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลำดับขั้น ตามแนวทางแบบ Monozukuri ที่เป็น "วัฒนธรรมการผลิตที่มีเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น" ซึ่งมีวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ใส่ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อันเป็นจุดแข็งที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตของญี่ปุ่นเติบโตและยืนหยัดอยู่ได้ในเวทีโลก

----------

ผู้เขียน : Toshimichi  Hata

ผู้เแปล : ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

ขนาด : 17 x 23 cm.

จำนวน 216 หน้า

ราคา 230 บาท

 

 

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/1kHBQbw

สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

Comment

Comment:

Tweet

Tags