มาเรียนรู้ 6 เรื่องราวพื้นฐานสำคัญ เพื่อเปิดประตูสู่โลกแห่งเคมีกันเถอะ !
สสาร - ลักษณะและคุณสมบัติของสสารที่อยู่รอบตัวเรา
ธาตุกับตารางธาตุ - โครงสร้างภายในอะตอม และคุณสมบัติของธาตุแต่ละหมู่
พันธะเคมี – ชนิดและลักษณะของพันธะเคมี
โมล  – หน่วยปริมาณสารที่สำคัญ และความสัมพันธ์กับหน่วยอื่น ๆ
สารประกอบอินทรีย์ – ลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ
พอลิเมอร์ –  พอลิเมอร์ธรรมชาติ พอลิเมอร์สังเคราะห์  และพลาสติก

เหมาะสำหรับ น้อง ม.ต้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่ การเรียน ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์
หรือพี่ ม.ปลาย "เพื่อทบทวนพื้นฐานให้มั่นใจยิ่งขึ้น"

----------


ผู้เขียน :  Takeo Samaki, Mitsuhiro terada and Yoichi Yamada
ผู้เแปล :  รศ. ดร.ศักดา ดาดวง
ขนาด : Pocketbook
จำนวน : 280 หน้า
ISBN : 9789744436474
ราคาปกติ 275 บาท
(ราคาพรีเซล 230 บาท ระยะเวลพรีเซล 20 - 29 มกราคม 2559)

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/1WMHXcR
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

Comment

Comment:

Tweet

Tags