Book-review

แนะแนวทางการหาคำตอบอย่างง่ายของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในญี่ปุ่น โดยติวเตอร์ชื่อดังที่ส่งนักเรียนเข้าสถาบันในฝันสำเร็จมาแล้วนับล้านคน !!

อธิบายละเอียดตั้งแต่การตีความโจทย์ การคิดแบบลองผิดลองถูก ไปจนถึงการหาแนวทางไขปัญหาที่เรียบง่ายแต่ได้ผลดี ทำให้เข้าใจหลักการที่แท้จริง จนสามารถแก้โจทย์พลิกแพลงได้ทุกรูปแบบ

ผู้เขียน : Katsuyuki Sadamatsu
ผู้แปล : บดินทร์ พรวิลาวัณย์
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม Pocketbook
หมวด : คณิตศาสตร์
ISBN : 978-974-443-682-5
ราคา : 210  บาท

อ่านตัวอย่างได้ที่ https://goo.gl/5JjsqM
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

จากโจทย์ยากระดับตำนานของบรรดานักคณิตศาสตร์ระดับโลก...สู่การหาคำตอบอย่างเรียบง่ายที่ใช้ความรู้คณิตศาสตร์แค่ระดับมัธยมต้นเท่านั้น !!

โจทย์ทั้ง 100 ล้วนเป็นปัญหาที่มีความน่าสนใจและมีนัยสำคัญทางประวัติศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบขบคิดและท้าทายกับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ยาก ๆ โดยเฉพาะ

100 โจทย์คณิตสุดหินในประวัติศาสตร์
ISBN : 978-974-443-677-1
ราคา : 210 บาท
จำนวนหน้า : 208 หน้า
หมวด : คณิตศาสตร์
ผู้เขียน : Hirokazu Onoda
ผู้แปล : ดร.อรรณพ  เรืองวิเศษ 
ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook

อ่านตัวอย่างได้ที่ https://goo.gl/F4inlM
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

เนื้อหาโดยสังเขป

 

หนังสือเล่มนี้จะช่วยแก้ปมในใจของคนส่วนใหญ่ที่รู้สึก “เกลียดกลัว” ตัวเลข โดยพาเราย้อนกลับไปค้นหาอะไรบางอย่าง ที่เป็นจุดเริ่มให้หันมา “ชอบ” และ “เข้าใจ” คณิตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงผ่านเรื่องราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน

แค่เริ่มต้นจาก ความชอบ – เข้าใจ – หมั่นฝึกทำแบบฝึกหัด
เราก็จะเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน
แทนที่จะเรียนเพื่อสอบเข้า หรือเพื่อทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีเพียงอย่างเดียว

ลองคิดให้ดี..ลึก ๆ แล้วเราอาจจะไม่ได้ “เกลียด” วิชาคณิตศาสตร์ก็ได้
แค่เรายังหาจุดที่ทำให้รู้สึก “ชอบ” ไม่เจอเท่านั้นผู้เขียน :   Mitsuo Yoshizawa
ผู้แปล :  บดินทร์ พรวิลาวัณย์
ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook
จำนวนหน้า :  168 หน้า
ISBN : 978-974-443- 665-8
ราคา :  165 บาท

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/2bIDBUd
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

 

เนื้อหาโดยสังเขป

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา คนทำงานที่กำลังมองหาหนังสือสถิติเล่มแรกเพื่อปูพื้นฐาน แต่ไม่อยากอ่านตำราที่เต็มไปด้วยสูตร สัญลักษณ์ และภาษาคณิตศาสตร์ยาก ๆ อธิบายเนื้อหาพื้นฐานของวิชาสถิติอย่างกระชับ โดยอธิบายความหมายของค่าสถิติ สัญลักษณ์ และสูตรด้วยภาษาง่าย ๆ และใช้ความรู้คณิตศาสตร์แค่เพียงระดับ ม.ต้น เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุด


เนื้อหาประกอบด้วย

  • ตารางแจกแจงความถี่ ฮิสโทแกรม ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  • การแจกแจงปกติ การประมาณเชิงสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าแบบช่วง
  • การประมาณเกี่ยวกับกลุ่มประชากรจากกลุ่มตัวอย่าง การแจกแจงไคสแควร์ การแจกแจง t
  • ตัวอย่างการใช้สถิติในชีวิตประจำวัน เช่น ตารางเดินรถ คะแนนสอบ ความผันผวนของหุ้น
    การคาดการณ์จำนวนลูกค้า
  • สรุปประเด็นสำคัญประจำบทและแบบฝึกหัดท้ายบท

 

ผู้เขียน : Hiroyuki Kojima
ผู้แปล : บดินทร์ พรวิลาวัณย์
ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ISBN : 9789744436665
ราคา : 220 บาท

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/2buWPwG
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

 

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเครื่องมือช่วยคิดทั้ง 21 วิธี ที่จะทำให้เราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เคยใช้กันมาโดยไม่รู้ตัวได้อย่างอิสระเสรีและง่ายดายขึ้นกว่าเดิม โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่ยุ่งยาก เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สมองสามารถทำงานเองโดยอัตโนมัติเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การค้นพบ และเก็บเกี่ยวข้อมูลหรือวัตถุดิบทางความคิด เพื่อนำมาผสมผสานรวมกัน แล้วคิดออกมาเป็นไอเดียและนำไปสู่แผนงานที่สามารถตอบโจทย์ที่กำลังเผชิญอยู่ออกมาเป็นผลงานอันยอดเยี่ยม


ผู้เขียน: Masaharu Kato
แปลโดย: ดร.ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์
ขนาด Pocketbook

จำนวนหน้า  224 หน้า

ISBN 9789744436672

ราคา  195  บาท

 
อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/2bGUcK1
สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

 

โจทย์สำหรับน้องประถม ที่ขอท้าพี่ระดับมหาวิทยาลัย !!
 
รวบรวมสุดยอดโจทย์ระดับปราบเซียนจาก “ข้อสอบเข้าชั้นมัธยมต้น” ของโรงเรียนชื่อดังในญี่ปุ่น 
มีทั้งหมดกว่า 160 ข้อ นำมาอธิบายและเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย
 
แม้จะเป็นโจทย์สำหรับเด็กประถม แต่มีความพิเศษและน่าสนใจ ผู้อ่านจะได้ฝึกทักษะและไหวพริบเชิงคณิตศาสตร์หลากหลายด้าน อาทิ สมการและตัวเลข เรขาคณิต รูปทรง 3 มิติ การจัดหมู่ ตรรกะ และอัลกอริทึมพื้นฐาน บางหัวข้ออาจยังไม่สอนในชั้นเรียนโดยตรง แต่เป็นคณิตศาสตร์ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน และดูเผิน ๆ อาจจะซับซ้อน แต่สามารถแก้ได้ด้วยคณิตศาสตร์ระดับประถม
 
เหมาะสำหรับ
– นักเรียนชั้นประถมที่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง
– ผู้ที่ต้องเตรียมตัวสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ในเวทีต่าง ๆ
– บุคคลทั่วไปที่ชอบแก้โจทย์คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
 
 
เรียบเรียงโดย ดร.อิทธิ ฤทธาภรณ์ และ โญโกะ คาโน ฤทธาภรณ์
ขนาด Pocketbook

จำนวนหน้า  256 หน้า

ISBN 9789744436696

ราคา  165  บาท
 
อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/2bKDf2B

สอบถามเพิ่มเติม bec@tpa.or.th

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.tpabook.com

 

หนังสือสถิติเล่มนี้ใช้ภาษาง่าย ๆ เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบภาษาคณิตศาสตร์ ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยอาศัยปัญหาในการทำงานเป็นจุดตั้งต้น แล้วเลือกเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาในหนังสือ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นสถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย กระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ  ตัวสถิติเบื้องต้นที่ควรรู้จัก  การทดสอบสมมุติฐาน

ส่วนที่ 2 เป็นการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติให้เหมาะสมกับปัญหาทางอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ  แผนภูมิควบคุม  ความสามารถของกระบวนการ การทดสอบความแตกต่าง  การวิเคราะห์การถดถอย  รวมถึงการออกแบบการทดลอง  ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรม

เนื้อหาในแต่ละบท ประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจการนำไปประยุกต์ใช้ พร้อมตัวอย่างประกอบในการนำไปใช้งาน โดยใช้โปรแกรม Minitab 17 ช่วยในการประมวลผลและการตีความ

 

--------------------

โดย : วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์

ขนาดรูปเล่ม : 17 X 23 ซม.

จำนวนหน้า : 288 หน้า

ราคา : 295 บาท

วันวางจำหน่ายวันแรก 20 .. 2558

สอบถามเพิ่มเติม book4u@tpa.or.th

อ่านตัวอย่างได้ที่ bitly.com/bookTPA

ติดตามหนังสือออกใหม่ www.tpabook.com

เป็นคู่มือที่วิศวกรและผู้จัดการ ที่ต้องทำหน้าที่ผู้จัดการด้านคุณภาพ (ทั้ง QC และ QA) ต้องมีไว้ให้รู้ว่าจะต้องมีบทบาทและความรับผิดชอบอะไรบ้างและต้องดำเนินกิจกรรมอะไรเป็นสำคัญเพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์

 

ผู้เขียนได้กลั่นความรู้และประสบการณ์กว่า 30 ปี ในฐานะวิศวกรที่ปรึกษาด้านการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพให้กับบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำ เป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งแต่อ่านเข้าใจง่าย ครบถ้วนทั้งแนวคิด หลักวิชา และการประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจแก่นของความรู้เรื่องคุณภาพและการบริหาร-จัดการให้เกิดคุณภาพ ภายในระยะเวลาอันสั้น

 

เหมาะสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กรทั้งใหญ่และเล็ก ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา ให้มีการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพที่แท้จริง

--------------------

เขาให้ผมเป็น...ผู้จัดการคุณภาพ

โดย กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

ขนาด Pocket book        

จำนวน 200 หน้า

ราคา 180 บาท

ISBN 9789744436351

วันวางจำหน่าย 29 .. 2558

----------

สอบถามเพิ่มเติม book4u@tpa.or.th

อ่านตัวอย่างได้ที่ http://bit.ly/1fR3vhM

ติดตามหนังสือออกใหม่ www.tpabook.com

สถิติ ฉบับการ์ตูน

posted on 06 Jul 2015 09:25 by jankhuk in Book-review directory Cartoon, Knowledge

เป็นตำราเสริมสำหรับผู้เรียนสถิติเบื้องต้นที่ไม่เน้นสูตร-นิยามแบบตำราทั่วไป แต่เน้นเปรียบเทียบให้เห็นภาพ เข้าใจง่าย โดยใช้ภาพการ์ตูนเป็นสื่อ เพื่อให้เข้าใจวิชาสถิติแบบรู้จริงจากความรู้สึก สามารถนึกออกมาเป็นภาพในหัวได้

 

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงรูปแบบต่างๆ สถิติเชิงอนุมาน และการทดสอบสมมุติฐาน

 

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายถึงมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคนที่เรียนสถิติแล้ว...ไม่รู้เรื่อง!!!

----------

ผู้เขียน : Takehiko Ohgami

ผู้แปล บดินทร์ พรวิลาวัณย์    

ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook

ราคา : 265 บาท

จำนวนหน้า : 240 หน้า (4 สี)

ISBN : 9789744436269

วันวางจำหน่ายวันแรก 10 กรกฎาคม 2558

 

สอบถามเพิ่มเติม : book4u@tpa.or.th

 

ดูตัวอย่างหนังสือ : http://bit.ly/1fR3vhM

 

ติดตามหนังสือออกใหม่ : http://www.facebook.com/tpabook

 
 
“Switch สู่อิสระในการ “เลือก” ใช้ชีวิตให้สนุก และมีความสุขมากกว่าเมื่อวานเป็น 100 เท่า
พวกเรามักจะคิดว่า… เราควร “เปลี่ยน”” ตัวเอง เพื่อทำบางสิ่งให้สำเร็จลุล่วงซึ่งหากคิดกลับกัน เท่ากับว่า… เรากำลัง “ปฎิเสธ” ตัวเองในตอนนี้ต่อให้เราพยายามแค่ไหน ถ้าเราไม่ยอมรับตัวเอง ทุกอย่างก็เปล่าประโยชน์เหมือนคุณกำลังเหยียบคันเร่ง พร้อม ๆ กับเหยียบเบรกไปด้วย
แม้เราไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่ จุดอ่อน คือสิ่งที่ช่วยเสริมให้จุดเด่นของเราเด่นชัดขึ้นและทำให้เรามีจุดแข็งที่แตกต่างจากคนอื่นเฉกเช่นเดียวกับ จันทร์เสี้ยว ก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ชวนหลงใหลและประทับใจคนมากมายแม้ไม่ใช่ จันทร์เต็มดวง
คุณ “”เลือก”” ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและมีความสุขแบบที่ไม่มีใครจะเหมือนคุณได้ด้วยเรื่องราวที่ตั้งใจมอบไว้ในเล่ม●12 เรื่องราว ที่จะทำให้คุณ “”รักตัวเอง”” มากขึ้น●10 เรื่องราว ที่จะทำให้คุณ “”เป็นสุข”” นับตั้งแต่วินาทีนี้●11 เรื่องราว ที่จะทำให้คุณรู้ว่า “คุณไม่ได้เดียวดาย”●12 เรื่องราว ที่จะทำให้คุณ “”ใช้ชีวิตสนุก”” ยิ่งขึ้น●16 เรื่องราว ที่จะทำให้ “ความฝัน”” ของคุณเป็นจริงได้
——————–
ผู้เขียน :  Kotaro Hisui และ Mihiro Hitaka

ผู้แปล  :  ดร.จารุนันท์ ธนสารสมบัติ
ขนาดรูปเล่ม  :  Pocketbook
ราคา :  190 บาท
จำนวนหน้า :  232 หน้า
ISBN   : 9789744436191
วันวางจำหน่ายวันแรกที่ : ส.ส.ท. 28-มีนาคม-58
วันวางจำหน่ายวันแรกที่ซีเอ็ด : 6-เมษายน-58
สอบถามเพิ่มเติม : book4u@tpa.or.th
ดูตัวอย่างหนังสือ : http://bit.ly/1fR3vhM
ติดตามหนังสือออกใหม่ : http://www.facebook.com/tpabook

Tags