Power-of-Reading

พบกับหนังสือ "พลังงาน ฉบับการ์ตูน" มีจำหน่ายในรูปแบบ ebook แล้ววันนี้

ดูรายละเอียดและซื้อได้ที่ BookSmile eBook Store

เราไม่สามารถเลือกหัวหน้างานที่ดีสำหรับเราได้ แต่เราเลือกเป็นหัวหน้างานที่ดีสำหรับลูกน้องได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องรุ่น (Generation) ไหน สไตล์ (D I S C) ใด

เจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติม  book4u@tpa.or.th
หรือโทร. 02-258-0320 ต่อ 1705 (คุณภาณุพันธ์)  ต่อ 1780 (คุณแทนพร)

ดูตัวอย่างหนังสือ http://bit.ly/1fR3vhM

กรอกข้อมูลออนไลน์ http://bit.ly/biglotGoogledocs

 
--------------------
20 อันดับ หนังสือขายดี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 42
วันที่ 28 มีนาคม – 7 เมษายน 2556  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เข้าชมหรือดาวน์โหลดตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ ของเล่มต่างๆ ได้ที่ สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

New Arrival Books

posted on 04 Sep 2013 15:15 by jankhuk in Power-of-Reading directory Lifestyle, Knowledge
 

P1304450

ถ้าคุณต้องดูแลทีมงานเป็นครั้งแรก หรืออยากเป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่มั้ย ถ้าต้องมีลูกน้อง หรือกำลังกังวลใจกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้

• ทำอย่างไรให้สมาชิกทีมที่อายุมากกว่ายอมรับ
• วางตัวอย่างไรกับสมาชิกทีมเพศตรงข้าม
• ชมอย่างไรให้สมาชิกทีมพัฒนาต่อเนื่องและไม่เหลิง
• ตำหนิอย่างไรให้สมาชิกทีมรับฟังและแก้ไข
• ต้องเป็นกันชนระหว่างสมาชิกทีมกับเจ้านาย
• ต้องถ่ายทอดและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัททั้งที่รู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผล

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่ “สมเป็นผู้นำ” สมาชิกในทีมปลื้ม องค์กรปรารถนา  แม้จะทำหน้าที่เป็นครั้งแรก !
--------------------------------------------------

ผู้เขียน : Kouji  Takagi
ผู้แปล : ดร.ศิริลักษณ์  ศิริมาจันทร์
ISBN : 9789744435484
ขนาด : 147 x 210 mm.
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา : 195.-
จำหน่ายวันแรก 29 ส.ค. 56
พิมพ์ 2 สี

เข้าชมตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญได้ที่ สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

coverT1303-(final)450

Autodesk Inventor Simulation เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของโปรแกรม Autodesk Inventor Professional ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรมการออกแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เหมาะสำหรับนักออกแบบที่ต้องการลดข้อผิดพลาดในการออกแบบ และลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการออกแบบขนาดที่เกินความจำเป็น

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย
* พื้นฐานการใช้เครื่องมือของ Stress Analysis
* กรณีศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Stress Analysis เช่น
- การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ ความแข็งแรงของชิ้นส่วน (Part) และงานประกอบ (Assembly)
- การใช้ Parametric Table วิเคราะห์ปัญหาหลายตัวแปรเพื่อหาค่าที่เหมาะสมของชิ้นส่วน และงานประกอบ
* พื้นฐานการใช้เครื่องมือของ Dynamic Simulation
* กรณีศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Dynamic Simulation เช่น การวิเคราะห์กลไกลิ้นของเครื่องยนต์ กลไกที่ปัดน้ำฝน กลไกเจนิวา ออกแบบเพลาลูกเบี้ยว หาขนาดต้นกำลังของกลไกมือคีบ หาขนาดของชิ้นต่อโยงและสปริงที่เหมาะสมกับกลไก

เหมาะสำหรับ
* นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาเอก
* วิศวกรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
* ผู้สนใจทั่วไป

ฟรี CD ไฟล์ชิ้นงานตัวอย่างประกอบการศึกษา
-----------------------------------------------
ผู้เขียน :  ผศ. ดร.จตุรงค์  ลังกาพินธุ์ และ บุญเอก เลิศรัตนพงศ์สิน
ปี : 2556
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ขนาด 184 x 260 mm.
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ราคา : 200 บาท
ISBN : 9789744435460
จำหน่ายวันแรก 15 ส.ค. 56

สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ คลิ๊กที่นี่!!

กลับหัวคิด มองชีวิต 60%

posted on 01 Jul 2013 11:32 by jankhuk in Power-of-Reading directory Knowledge

coverP1308-(final)400

ถ้าใน...เสี้ยวหนึ่ง หรือ ครึ่งหนึ่ง...ของชีวิตที่ผ่านมา
เรามีความสุขและพอใจกับการ “มองโลก 80%” แล้ว
แต่ยังอาจจะกังวลใจกับ รอยต่อ...อีกครึ่งของชีวิตในวันข้างหน้า
 
นี่คือผลงานชิ้นสุดท้ายที่ “คุณหมอไซโต้” ตั้งใจถ่ายทอดไว้
เรื่องราวการใช้ชีวิตในครึ่งหลังให้ลงตัว ด้วย “แนวคิด 60%”
ที่เติมเต็มให้ทุกย่างก้าว  สนุก มีสีสันและชีวิตชีวา
 
แม้วันเวลาดูเหมือนจะเหลือน้อยลง แต่ระดับความสุขไม่จำเป็นต้องลดลงตาม
เมื่ออายุมากขึ้น ถึงเราจะสูญเสียบางสิ่งไป แต่เราก็ได้บางอย่างกลับคืนมาเช่นกัน
 
อย่าถอดใจแล้วใช้ชีวิตด้วยเฮือกสุดท้าย
แต่...เตรียมตัว...เติมใจ ให้พร้อมที่จะผลิดอกออกผล
สร้างความทรงจำบทใหม่
ดำเนินชีวิตอย่างงดงาม ปลอดโปร่ง
ก่อนถึงตอนจบแบบ Happy Ending
--------------------------------------


โดย : Shigeta SAITO
แปลโดย : ธนัญ พลแสน
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา : 175 บาท
ขนาด : Pocketbook
ISBN : 9789744435453
จำหน่ายวันแรก 15 ก.ค. 56

เข้าชมตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญได้ที่ สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ คลิ๊กที่นี่!!

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง เขียนโดย ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์

CT9506#420

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
เป็น วิชาที่กล่าวถึงปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นกับสารฉนวนภายใต้แรงดัน ไฟฟ้าสูง ๆ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อป้องกันอันตราย หรือผลร้ายอันเนื่องมาจากไฟฟ้าแรงสูง ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการฉนวนไฟฟ้า และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒาขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ไฟฟ้าแรงสูง เช่น หลอดเรืองแสงต่าง ๆ เตาหลอมแบบอาร์ก เครื่องกรองฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิต ตลอดจนเครื่องเร่งอนุภาคที่ใช้ในการวิจัยทางพลาสมา เป็นต้น

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหัวข้อพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นตามข้อกำหนดของ ก.ว.
- การดิสชาร์จในสารฉนวนชนิดต่าง ๆ
- การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง
- การวัดไฟฟ้าแรงสูง
- อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
- การทดสอบไฟฟ้าแรงสูง
- การประสานการฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
-เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงทั้งในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
- เป็นคู่มือประกอบการทำงานทางด้านไฟฟ้าแรงสูง

อ่านได้ที่
http://www.ebooks.in.th/ebook/13573/
ดูรายการหนังสือเล่มอื่นๆ ของสำนักพิมพ์ในเครือ ส.ส.ท. ได้ที่
http://www.tpabook.com
สอบถามเพิ่มเติม
book4u@tpa.or.th

ถามแล้วเวิร์ก

posted on 11 Jun 2013 14:36 by jankhuk in Power-of-Reading directory Knowledge
 
พบกับ...คำถามที่ “ดึงพลัง” ไม่ใช่ “ขังความสำเร็จ”

คำถามที่จะ “เปลี่ยนวิสัยทัศน์” ให้เป็น “แผนปฏิบัติ” ที่ชัดเจน และ คำถามที่ทำให้เห็น “เป้าหมาย” และ “ปลายทาง” คำตอบที่ต้องการ

เพราะการตั้งคำถามอย่างเหมาะสมมีพลังพิเศษ ทำให้ปัญหาที่เคยคลุมเครือเกิดความกระจ่างชัดราวกับหมอกควันได้จางหายไป และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการฉุกคิด แล้วค้นพบทางออกที่ถูกต้อง ตรงจุด และยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับตัวเอง...

รู้จัก “เทคนิคการตั้งคำถาม” พร้อมตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจให้ลูกน้องมุ่งมั่นอยากทำงาน * ค้นหาจุดแข็ง-จุดขาย สู่เป้าหมายที่ยากจะเลียนแบบ * เพิ่มความสามารถในการทำงานอย่างก้าวกระโดด ฯลฯ

...แล้วจะพบว่าชีวิตและการงานของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าทึ่ง เพียงแค่เปลี่ยนวิธีตั้งคำถาม
 
--------------------
ผุ้เขียน : Mihiro Matsuda
ผู้แปล : ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา : 200 บาท
ISBN : 9789744435415
ขนาดรูปเล่ม : Pocketbook
จำหน่ายวันแรก 26 มิถุนยายน 56
 
เข้าชมตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญได้ที่ สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ คลิ๊กที่นี่!!
 
www.tpabook.comHREbook
สั่งซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ในเครือ ส.ส.ท. ได้สะดวกขึ้นที่
http://www.tpabook.com

Tags