เรียนผู้อ่านทุกท่าน
 
สำนักพิมพ์ขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหนังสือของสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ที่ท่านอ่าน
ในโอกาสนี้เรามีของรางวัลมอบให้ผู้โชคดีที่ตอบแบบสำรวจได้ครบถ้วนเดือนละ 10 รางวัล
 
ท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่นี่
 
ทุกความคิดเห็นของทุกท่านมีคุณค่าสำหรับเรา
 
ขอแสดงความนับถือ
 

Tags